Fogalomtár

Szakképesítés:
Az adott tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép- és felsőfokú szakképzésben, az egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, valamint az egyetemi és főiskolai végzettségű egészségügyi dolgozók felsőfokú szakirányú szakképzése során megszerzett szakképzettség. Az állam által elismert szakképesítések listáját az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.
Első szakképesítés:
Az iskolai oktatás keretében szerzett minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít. Az állami garancia kiterjed az első szakképesítés ingyenes megszerzésének, valamint a képzés feltételeinek biztosítására is.
Második és további szakképesítés:
Minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő – államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg.
Gyakorlati képzés:
A gyakorlati ismeretek nyújtása és alkalmazása, készségek kialakítása és fejlesztése érdekében végzett, pedagógiailag tervezett képzési tevékenység, amelynek tartalmát, időkeretét, a szükséges eszközök minimumát az iskolai rendszerű szakképzésben a központi program (tanterv) tartalmazza.
Iskolai rendszerű szakképzés:
A közoktatás keretében a közoktatási és a szakképzési törvényben meghatározott szakképző iskolában, illetőleg a felsőoktatási törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben folyó szakképzés. Résztvevői a szakképzést folytató intézménnyel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állnak.
Előírt iskolai előképzettség:
A szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség.
Előírt szakmai előképzettség:
Szakképesítés megszerzéséhez szükséges, korábban megszerzett szakképesítés, megnevezését a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.
Előírt szakmai gyakorlat:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben korábban megszerzett gyakorlat, amelynek időtartamát a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.
Országos Képzési Jegyzék (OKJ):
Az állam által elismert szakképesítéseket és legfontosabb adataikat tartalmazó jegyzék. A Jegyzék határozza meg a képzésre vonatkozó alapadatokat (a szakképesítés típusa, szintje, tanulmányi területe, szakmacsoportba sorolás, szükséges iskolai végzettség stb.), a részletes követelményeket és leírást az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény-rendelet tartalmazza.
Szakmacsoport:
Az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a szakképesítéseket 21 szakmacsoportba sorolja:
 1. Egészségügy,
 2. Szociális szolgáltatások,
 3. Oktatás,
 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció,
 5. Gépészet,
 6. Elektrotechnika- elektronika,
 7. Informatika,
 8. Vegyipar,
 9. Építészet,
 10. Könnyűipar,
 11. Faipar,
 12. Nyomdaipar,
 13. Közlekedés,
 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás,
 15. Közgazdaság,
 16. Ügyvitel,
 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
 18. Vendéglátás-idegenforgalom,
 19. Egyéb szolgáltatások,
 20. Mezőgazdaság,
 21. Élelmiszeripar
Kompetencia:
Cselekvőképes tudás; azon ismeretek, készségek, képességek, magatartási, viselkedési jegyek összessége, amely által a személy képes egy meghatározott feladat eredményes végzésére.
Szakmai és vizsgakövetelmény:
Jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum. Az adott szakképesítésre való felkészítés, illetve a szakmai vizsga feltétele az SZVK rendelet megjelenése. Tartalmazza a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga szervezésének lehetőségét.
Szintvizsga (gyakorlati):
A gyakorlati képzés szervezője annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt vizsgát szervez. Ez a vizsga a szintvizsga.
Szakmai vizsga:
Az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére szervezett állami vizsga.

Híreink

Ágazati Készségtanácsok szakmai munkájának összefoglaló bemutatása

ÁKT Szakmai Beszámoló 2020.

Digitális tudástár, egyéb szakmai anyagok elérése

A dokumentumok az Ágazati Készségtanácsok mappáján belül a Szakmai anyagokra kattintva érhetők el! A feltöltés folyamatos!

A megújult építőipari oktatás a Szakképzés 4.0 tükrében

Az építőipari szakképzés bemutatása, intézményrendszer, alapszakmák, vállalati felelősség és finanszírozás.

Elérhető "A szakképzés Jövője" online szakmai konferencia teljes videóanyaga!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológia Minisztériummal együttműködve 2020. október 06.-án és 2020. október 13.-án szakmai konferenciát szervezett „A szakképzés jövője” címmel. Az előadások megtekinthetők 2021. január 31.-ig!

"A Szakképzés jövője" Konferencia

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológia Minisztériummal együttműködve 2020. október 06.-án szakmai konferenciát szervezett „A szakképzés jövője” címmel.

Az Európai Bizottság vállalati kérdőíve a gyakorlati képzésről a járványhelyzet tükrében

Az Európai Bizottság az alábbi kérdőívvel kívánja feltérképezni a koronavírus járvány hatását a vállalatoknál a saját munkavállalói képzések, illetve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevők és a gyakornokok képzésével kapcsolatban.