GYIK

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó gazdálkodó szervezetek képviselete.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet alapján az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat.


Feladatai:

  • szakvéleményt ad a szakmai képzés programkövetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben,
  • kidolgozott javaslatot tesz a szakmai oktatás időtartamára,

a képzési és kimeneti követelményekre,

a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek tartalmára,

a szakképzés képzési rendszerének működtetésére,

az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására és

  • előrejelzést készít a szakképzés rövid és középtávú fejlesztése irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében.
  • Az ágazati készségtanács tesz javaslatot a szakmajegyzék meghatározására.


Egy ágazati készségtanács taglétszáma - ideértve az elnököt - legalább 8, legfeljebb 24 fő, amelyből


  • 1 főt a szakképzésért felelős miniszter,
  • összesen legfeljebb 3 főt a Kormány adott ágazatáért felelős tagja,
  • összesen 1 főt a szakmai kamarák,
  • összesen 1 főt a munkavállalói érdekképviseletek delegálnak.


Az ágazati készségtanács további tagjait az adott ágazat gazdasági szereplői delegálják.


A készségtanácsok munkáját kormányrendelet alapján elkészített ügyrend szabályozza.


Az Ágazati Készségtanácsok munkaterv alapján dolgoznak. A munkaterv tartalmazza a tárgyalandó témák körét. A munkaterv tartalma a piaci viszonyoknak megfelelően dinamikusan változhat.


Az ágazati készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az ágazati készségtanács működésének koordinálását és a működés feltételeinek biztosítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látja el.


A készségtanács tagjainak kinevezése 2 évre szól. Az ágazati készségtanács elnökét a szakképzésért felelős miniszter kéri fel. Az elnök megbízatása két évre szól, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

Híreink

Digitális tudástár, egyéb szakmai anyagok elérése

A dokumentumok az Ágazati Készségtanácsok mappáján belül a Szakmai anyagokra kattintva érhetők el! A feltöltés folyamatos!

A megújult építőipari oktatás a Szakképzés 4.0 tükrében

Az építőipari szakképzés bemutatása, intézményrendszer, alapszakmák, vállalati felelősség és finanszírozás.

Elérhető "A szakképzés Jövője" online szakmai konferencia teljes videóanyaga!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológia Minisztériummal együttműködve 2020. október 06.-án és 2020. október 13.-án szakmai konferenciát szervezett „A szakképzés jövője” címmel. Az előadások megtekinthetők 2021. január 31.-ig!

"A Szakképzés jövője" Konferencia

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológia Minisztériummal együttműködve 2020. október 06.-án szakmai konferenciát szervezett „A szakképzés jövője” címmel.

Az Európai Bizottság vállalati kérdőíve a gyakorlati képzésről a járványhelyzet tükrében

Az Európai Bizottság az alábbi kérdőívvel kívánja feltérképezni a koronavírus járvány hatását a vállalatoknál a saját munkavállalói képzések, illetve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevők és a gyakornokok képzésével kapcsolatban.

Koronavírus státusz 2020.04.30.

Ez egy napi státusz, amelyet minden nap az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját követően frissítünk.