GYIK

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó gazdálkodó szervezetek képviselete.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet alapján az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat.


Feladatai:

  • szakvéleményt ad a szakmai képzés programkövetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben,
  • kidolgozott javaslatot tesz a szakmai oktatás időtartamára,

a képzési és kimeneti követelményekre,

a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek tartalmára,

a szakképzés képzési rendszerének működtetésére,

az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására és

  • előrejelzést készít a szakképzés rövid és középtávú fejlesztése irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében.
  • Az ágazati készségtanács tesz javaslatot a szakmajegyzék meghatározására.


Egy ágazati készségtanács taglétszáma - ideértve az elnököt - legalább 8, legfeljebb 24 fő, amelyből


  • 1 főt a szakképzésért felelős miniszter,
  • összesen legfeljebb 3 főt a Kormány adott ágazatáért felelős tagja,
  • összesen 1 főt a szakmai kamarák,
  • összesen 1 főt a munkavállalói érdekképviseletek delegálnak.


Az ágazati készségtanács további tagjait az adott ágazat gazdasági szereplői delegálják.


A készségtanácsok munkáját kormányrendelet alapján elkészített ügyrend szabályozza.


Az Ágazati Készségtanácsok munkaterv alapján dolgoznak. A munkaterv tartalmazza a tárgyalandó témák körét. A munkaterv tartalma a piaci viszonyoknak megfelelően dinamikusan változhat.


Az ágazati készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az ágazati készségtanács működésének koordinálását és a működés feltételeinek biztosítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látja el.


A készségtanács tagjainak kinevezése 2 évre szól. Az ágazati készségtanács elnökét a szakképzésért felelős miniszter kéri fel. Az elnök megbízatása két évre szól, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

Híreink

Ágazati Készségtanácsok szakmai munkájának összefoglaló bemutatása

ÁKT Szakmai Beszámoló 2020.

Digitális tudástár, egyéb szakmai anyagok elérése

A dokumentumok az Ágazati Készségtanácsok mappáján belül a Szakmai anyagokra kattintva érhetők el! A feltöltés folyamatos!

A megújult építőipari oktatás a Szakképzés 4.0 tükrében

Az építőipari szakképzés bemutatása, intézményrendszer, alapszakmák, vállalati felelősség és finanszírozás.

Elérhető "A szakképzés Jövője" online szakmai konferencia teljes videóanyaga!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológia Minisztériummal együttműködve 2020. október 06.-án és 2020. október 13.-án szakmai konferenciát szervezett „A szakképzés jövője” címmel. Az előadások megtekinthetők 2021. január 31.-ig!

"A Szakképzés jövője" Konferencia

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológia Minisztériummal együttműködve 2020. október 06.-án szakmai konferenciát szervezett „A szakképzés jövője” címmel.

Az Európai Bizottság vállalati kérdőíve a gyakorlati képzésről a járványhelyzet tükrében

Az Európai Bizottság az alábbi kérdőívvel kívánja feltérképezni a koronavírus járvány hatását a vállalatoknál a saját munkavállalói képzések, illetve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevők és a gyakornokok képzésével kapcsolatban.